De Wilde Ruimte helpt u graag bij het leiden en ondersteunen van uw ruimtelijke projecten. Dat wil zeggen: sturen op een afgesproken resulaat (de scope) binnen de afgesproken kaders van tijd, geld en kwaliteit...

>>meer
De Wilde Ruimte helpt u graag bij het beheersen van uw externe projectomgeving. Dat wil zeggen: verkennen en betrekken van omgevingspartijen met hun belangen en standpunten bij de realisatie van het project...

>>meer
De Wilde Ruimte helpt u graag bij het organiseren, inrichten en doorlopen van uw inkoopproces. Dat wil zeggen: alle activiteiten in de voorbereiding, aanbesteding, opdrachtverlening en contractbeheersing..

>>meer